a) Tiêu cự của kính: (f = 1 over D = 1 over - 5 = - 0,2m = - 20cm)

b) d = 30cm.

+ Vị trí ảnh: (1 over d + 1 over d" = 1 over f Rightarrow d" = df over d - f = 30.left( - 20 ight) over 30 - left( - 20 ight) = - 12cm)

+ Số phóng đại: (k = - d" over d = - - 12 over 30 = 2 over 5 = 0,4)

love-ninjas.com
Bạn đang xem: Bài 11 trang 190 sgk vật lý 11

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp love-ninjas.com
Xem thêm: Tên Các Môn Giáo Dục Công Dân Tiếng Anh Là Gì ? Gdcd Là Gì? Môn Giáo Dục Công Dân Trong Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn bạn đã thực hiện love-ninjas.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép love-ninjas.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.