As long as được áp dụng khá thông dụng trong các trường hòa hợp văn nói, viết của tiếng Anh, nếu như dịch riêng rẽ từng xuất phát điểm từ 1 thì bạn cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng những cách hiểu vậy đang đúng chưa?


Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm ra đáp án qua bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng as long as trong tiếng anh chính xác nhất

*

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa là miễn như, miễn là, đấy là nghĩa được phát âm theo các từ, bạn không thể dịch nghĩa từng từ để hiểu cả cụm. As long as thuộc nhóm từ (hay còn gọi là liên từ) được khiến cho bởi sự liên kết giữa 2 tự “as” cùng “long”

Trong giờ Anh có 3 một số loại liên từ chính là: Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) cùng Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). As long as phía trong nhóm liên từ phụ thuộc.

Lưu ý: Trong tiếng Anh có nhiều cụm trường đoản cú được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời các từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo các nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ trong cụm

As long as /trạng từ/ miễn làAs /trạng từ/ Nhân vì, nhưAs /liên từ/ vày vì, tại vì, doLong /tính từ/ dài, lâu

 

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang chân thành và ý nghĩa so sánh

Trong trường hợp này, nhiều từ as long as được áp dụng mang ý nghĩa sâu sắc so sánh ( hòa hợp nghĩa của nhiều từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook.The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời hạn hoặc nghỉ ngơi thời kỳ này 

Cụm từ bỏ được thực hiện mang nghĩa về thời gian để chỉ khoảng thời hạn hoặc một thời kì ở hiện nay tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live.I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Giống như nghĩa cùng với Providing/ provided that với nghĩa miễn là

Cụm tự được thể hiện theo đúng như nghĩa thường được dùng nhiều tuyệt nhất hiện nay, sở hữu nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại cảm ứng thông minh as long as you use it carefully.You can stay here as long as you don’t drink.You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” miêu tả độ dài lâu của hành động trong một khoảng chừng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket trò chơi can last as long as five days.

Giải trí: bài hát As long as you love me

Sub lời bài bác hát:

*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tựa như như if not, với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi làm sao không được dùng unless: Unless có thể được sử dụng thay cho if…not khi bọn họ đề cập cho tới những tình huống ngoại lệ sẽ chuyển đổi một triệu chứng nào đó. Nhưng họ không sử dụng unless để nói đến sự phủ định của một việc nào đấy là nguyên nhân chính của tình huống họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu người nói ko trở lại, điều đó là nguyên nhân chính gây nên sự bất bình của người mẹ người đó – if not sống đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề cùng với unless, chúng ta thường cần sử dụng thì hiện tại tại nói đến tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là đều thành ngữ có nghĩa “nếu” tuyệt “trong trường hòa hợp mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta cần sử dụng thì bây giờ để diễn đạt ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: chọn dạng đúng của không ít câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me khổng lồ stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to lớn do.

7. Children are allowed to use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed khổng lồ use the swimming pool.

Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc On Behalf Of Nghĩa Là Gì ? Một Số Cụm Từ Liên Quan Thông Dụng

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.